Serveis


La nostra trajectòria ens consolida com a professionals que s’impliquen en l’obtenció d’objectius, centrats en el valor afegit del producte o servei i en el marge que pot obtenir-se pel posicionament de la qualitat de la marca. Elaborem estrategies empresarials.

De l’anàlisi del potencial del client obtenim les possibilitats reals de creixement o la convinença de localitzar i identificar nous mercats.

El capital humà és un dels importants puntals de les empreses, cada dia més participatiu en la consecució dels objectius.

Dissenyem estratègies de comunicació

>> Desenvolupem estratègies de comunicació corporativa.

>> Posem èmfasi en les Relacions Institucionals.

>> Elaborem campanyes promocionals.

>> Fem seguiment on-line de la seva empresa.

>> Oferim Community Management.

>> Realitzem presentacions de negoci.

>> Desenvolupem webs i posicionament.

>> Organitzem esdeveniments.

>> Accions de patrocinis.

Gabinet_Lynx_Transparent_2

Temes empresarials, fiscals i laborals

>> Gestió fiscal.

>> Assessorament i gestió jurídica.

>> Gestió temes laborals.

>> Disseny de plans de negoci.

>> Relacions sectorials.

>> Constitució de societats.

Lynx_Consultors_Transparent_2